terça-feira, maio 18, 2010

1997 - WQS 14: Gotcha World Challenge

Gotcha World Challenge
14ª etapa do World Qualifying Series
2 estrelas - Premiação: US$ 40 mil
Local: Kokufu, Ise, Mie Pref, Japão
Data: 26 e 27 de abril de 1997

Resultado
Sem vencedor. Empatados em 17º:
Yosuke Kodama, Jason Starr, Kotaro Kitaoka, Scott Finn, Takito Adachi, Masakazu Kono, Kazayuki Chiba, Hiraku Ogawa, Masayoshi Kamijo, Todd Kline, Marcio Adachi, Shuichiro Ishida, Hiroki Watanabe, Tsuyoshi Niino, Atushi Imamura, Adam Faunce.

Oitavas-de-final
1: Yosuke Kodama, Jason Starr, Michihiro Iida, Andy Irons
2: K.Kitaoka, S.Finn, Fumihiko Nishizeko, Yasumoto Mochizuki
3: Takito Adachi, M.Kono, John Carlton, Hiroshi Sugimoto
4: K.Chiba, Hiraku Ogawa, Kenji Miyauchi, Masaru Tanaka
5: Masayoshi Kamijo, Todd Kline, Neal Purchase, Hideaki Kubo
6: Marcio Adachi, Shuichiro Ishida, Koji Sudo, Mathew Pitts
7: H.Watanabe, Tsuyoshi Niino, Chris Ward, Yoshiaki Fukuda
8: A.Imamura, Adam Faunce, Bryan Shelton, Yoshitaka Shutto


Informações complementares:
Foi a segunda de nove etapas do WQS realizadas no Japão em 1997, todas 2 estrelas.
O evento foi encerrado nas quartas-de-final por falta de ondas. Os dezesseis surfistas ainda na disputa receberam 225 pontos e US$ 1,1 mil cada.
Espelho de bateria

Mais: Todas as etapas do WQS 1997
Todos os eventos cadastrados de 1997

0 Comentários: